Vitajte na stránkach Jazykového centra!


Jazykové centrum je špecifickým pracoviskom Filozofickej fakulty UKF v Nitre zabezpečujúcim jazykovú výučbu. Nemá vlastných kmeňových študentov, ale poskytuje jazykové vzdelávanie pre študentov UKF na všetkých troch úrovniach vysokoškolského vzdelávania, primárne však pre študentov Filozofickej fakulty. Jazykové vzdelávanie ponúka taktiež záujemcom z radov verejnosti. Okrem výučby angličtiny, nemčiny, ruštiny, francúzštiny, taliančiny a čínskeho jazyka v rámci študijných programov zabezpečuje Jazykové centrum aj výučbu slovenčiny pre cudzincov a zahraničných študentov napr. v rámci programu Erasmus, zabezpečuje jazykové vzdelávanie na doktorandskom štúdiu, ako národné skúškové centrum organizuje testovanie jazykov pre získanie medzinárodného certifikátu ECL, a tiež sa podieľa na vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti Filozofickej fakulty (konferencie, prednášky).

Video o Filozofickej fakulte.

Aktuálne oznamy

Workshop - Čínsky kútik

Lektor čínskeho jazyka Zhang zorganizoval 26. novembra 2018 pre študentov UKF workshop s názvom "Čínsky kútik". Viac sa dočítate v sekcii Iné aktivity.

Týždeň vedy a techniky na UKF

Pod záštitou Jazykového centra UKF bol zorganizovaný cyklus premietania dokumentárnych filmov v cudzích jazykoch. Viac sa dočítate v sekcii Iné aktivity.

Jazykové centrum otvorilo kurz slovenčiny

Jazykové centrum pod vedením riaditeľky prof. PaedDr. Eleny Zelenickej, PhD., organizuje kurz slovenského jazyka pre ukrajinských a ruských študentov. Viac sa dočítate v sekcii Iné aktivity.

Udialo sa

Jazykové centrum organizovalo Letnú školu slovenského jazyka a Kurz slovenského jazyka pre zahraničných študentov. Viac sa dočítate v sekcii Iné aktivity.

Pozvánka na konferenciu

Dovoľujeme si Vás pozvať na medzinárodnú dištančnú vedeckú konferenciu Certifikácia moderných európskych jazykov. Viac info (pdf).