Facebook icon 1

 

Prednáška s fotografom Petrom Konečným

Pozývame vás na stretnutie s fotografom Petrom Konečným. Podujatie sa uskutoční v stredu 5. apríla 2023  o 9.15 hod na B.Slančíkovej 1 v Nitre v miestnosti B-107.

PK Stranka JPG

Prednáška s Martinou Bolibruchovou

Pozývame vás na stretnutie so šéfredaktorkou vzdelávacieho portálu Zmudrig.sk Martinou Bolibruchovou. Portálu, ktorý tvoria mladí pre mladých. Podujatie sa uskutoční v utorok 25. októbra o 9.15 hod na B.Slančíkovej 1 v Nitre.

plagat ZmudriG 2113

Odborná stáž nášho kolegu Dr. Burcla v Jazykovom centre FF UK v Prahe

V dňoch 3. až 6. marca 2020 sa náš kolega Dr. Burcl zúčastnil odbornej pracovnej stáže v rámci programu Erasmus+ v Jazykovom centre FF UK v Prahe.
Karlova univerzita je hlavnou vzdelávacou VŠ inštitúciou v ČR, t.j. aj pracovisko JC FF UK v Prahe pre nás predstavuje istý vzor kvality. Hlavným nosným cieľom  stáže bolo oboznámiť sa s ich skúsenosťami v oblasti jazykového vzdelávania, manažovania pracoviska, nastavenia výučby, ako aj možnosti spolupráce a vzájomnej kooperácie vo vzdelávacej, publikačnej, projektovej a programovej činnosti.
 
Read More: Odborná stáž nášho kolegu Dr. Burcla v Jazykovom centre FF UK v Prahe

Stretnutie s Irynou Zelyk

Blíži sa koniec semestra a s ním nástup už menej príjemného skúškového obdobia, s ktorým sa kvôli jazykovej bariére musia popasovať podstatne viac študenti zo zahraničia. Nadobudnúť potrebné jazykové sebavedomie, a tak prekonať neistotu v cudzojazyčnej komunikácii nie je jednoduchý proces. V Jazykovom centre sme sa preto rozhodli sprostredkovať zahraničným študentom FF UKF stretnutie, ktorého cieľom bola inšpirácia a povzbudenie k štúdiu.

75553014 715965565593468 732341818603077632 o  74469339 715965678926790 4241960617813999616 o

Read More: Stretnutie s Irynou Zelyk

Týždeň vedy a techniky v Jazykovom centre

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2019 prebiehal v Jazykovom centre cyklus premietania dokumentárnych filmov v cudzích jazykoch. Študenti našej univerzity, ale aj žiaci základných a stredných škôl, odborná i neodborná verejnosť mali možnosť zúčastniť sa projekcie vybraných filmov a následne prispieť do diskusie v cudzom jazyku.

75141681 415615739120396 1461626131592511488 n

Read More: Týždeň vedy a techniky v Jazykovom centre

Ako môže výkladový slovník pomôcť cudzincovi?

Dr. Natália Kolenčíková z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave na prednáške s názvom "Ako môže výkladový slovník pomôcť cudzincovi?" predstavila študentom slovenčiny ako cudzieho jazyka prácu na zostavovaní 4. zväzku výkladového Slovníka súčasného slovenského jazyka, na ktorom sa autorsky spolupodieľa. Študentom priblížila prácu so slovníkom na príklade spracovania vybraných heslových slov. Prednáška sa uskutočnila v rámci Týždňa vedy výskumu na Slovensku.

Read More: Ako môže výkladový slovník pomôcť cudzincovi?

Intenzívny kurz slovenčiny v Jazykovom centre

Aj tento akademický rok Jazykové centrum usporiadalo dvojtýždenný intenzívny kurz slovenského jazyka pre ukrajinských a ruských študentov prvých ročníkov bakalárskeho a magisterského štúdia v čase od 9.9. 2019 do 20.9. 2019.

70277024 1152335651644089 6467004619196203008 n  70583412 1275916929281773 1044188489043673088 n

Read More: Intenzívny kurz slovenčiny v Jazykovom centre

MULTI – KULTI - SLOVENČINA

Po semestrálnom absolvovaní kurzu slovenského jazyka zorganizovalo Jazykové centrum pre zahraničných študentov z Bulharska, Írska, Českej republiky, Ukrajiny a Ruska interkultúrny workshop zameraný na spoznávanie Slovenska aj prostredníctvom slovenskej hudby, tanca, slovenských reálií či slovenskej gastronómie. 

60334438 438132886972231 5430636110252343296 n  60737891 816806098699065 892994885626363904 n

Read More: MULTI – KULTI - SLOVENČINA

Slovenčina interkultúrne pre zahraničných študentov

Študentky Erin a Josephine z Írska a študentka Katrin z Bulharska prezentovali na kurze slovenského jazyka to najlepšie z ich krajiny.

59453816 727463454323029 350105925580750848 n    upravene 4

Read More: Slovenčina interkultúrne pre zahraničných študentov

Testovanie jazykových znalostí

Jazykové centrum FF UKF zorganizovalo 30. apríla 2019 seminár pre študentov UKF, ktorí sa zaujímajú o cudzie jazyky a možnosti testovania svojich jazykových zručností. Zakladateľom testovania a certifikácie je Európske konzorcium pre certifikáciu a znalosti moderných európskych jazykov (ECL), ktoré vzniklo v roku 1992 v Londýne. Konzorcium zabezpečuje testovanie a vydávanie certifikátov v rámci Európskej únie. Členovia Konzorcia vytvárajú medzinárodne porovnateľné, štandardizované jazykové skúšky pre jednotlivé európske jazyky. Projekt podporil v čase jeho vzniku európsky program ERASMUS a LINGUA a je členom asociácie ALTE (The Association of Language Testers in Europe).

            rsz is ecl       IS ECL01

Read More: Testovanie jazykových znalostí

Literárna beseda s Máriou Bátorovou

Mária Bátorová predstavila spoločensko-politický román Stred preložený do nemčiny. Literárnu besedu zorganizovalo Jazykové centrum spolu s Ústavom stredoeurópskych jazykov a kultrúr. Doc. Ján Gallik a Dr. Renáta Machová sprevádzali autorku čítaním, po ktorom nasledovalo interview s autorkou románu.

      Román Mitte                            Román Mitte 01

Read More: Literárna beseda s Máriou Bátorovou

Vedomostná súťaž - Ruská kultúra a história

Študenti ruského jazyka sa 5.3. 2019 zúčastnili vedomostnej súťaže Русская культура zameranej na ruskú kultúru a históriu s následným vyhodnotením a ocenením víťazov.

53484844 314803072720897 3352730060569182208 n   53896963 2325118920871459 6112154412610748416 n

Read More: Vedomostná súťaž - Ruská kultúra a história

Slovenčina v Porýní

Na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Nitre si študenti pripomenuli významný dátum v dejinách slovanského písomníctva, a to 14. február, ktorý je venovaný výročiu sv. Konštantína. 

 Rsz 02

 

Read More: Slovenčina v Porýní

Vianočné zvyky so zahraničnými študentmi

 

Študenti zo Španielska, Ruska, Ukrajiny, Uzbekistanu, Moldavska a Macedónska si pripomenuli čaro slovenských Vianoc.

Read More: Vianočné zvyky so zahraničnými študentmi

Workshop - Čínsky kútik

Lektor čínskeho jazyka Zhang zorganizoval 26. novembra 2018 pre študentov UKF v Konfuciovej triede workshop s názvom "Čínsky kútik", na ktorom predstavil históriu čínskeho písma. 


Read More: Workshop - Čínsky kútik

Týždeň vedy a techniky na UKF

        V rámci projektu Týždeň vedy a techniky na Slovensku pod záštitou Jazykového centra bol zorganizovaný cyklus premietania dokumentárnych filmov v cudzích jazykoch. V dňoch 6.11.18 a 7.11.18 mali študenti UKF, ale aj žiaci základných a stredných škôl možnosť zúčastniť sa na workshope s názvom The Internet Revolution and Digital Future Technology. Po sledovaní dokumentárneho filmu k problematike internetovej revolúcie sa zúčastnení aktívne zapájali do diskusie v anglickom jazyku, vyjadrovali svoje postoje, názory, skúsenosti, ale aj možné predikcie do blízkej budúcnosti. Spoločne analyzovali rozmach tohto fenoménu od jeho počiatku až po dnešok. Vo voľnej diskusii študenti vyjadrovali svoje názory na témy ako napr. dôveryhodnosť údajov na internete, technologické omyly, či rast sociálnych sietí - blogovanie, myspace, flickr ako módna záležitosť alebo trvalý trend premeny sveta na globálnu dedinu.

Read More: Týždeň vedy a techniky na UKF