Facebook icon 1

 

Publikácie

Renáta PAVLOVÁ, R.: Nové prístupy vo vyučovaní slovenčiny ako cudzieho jazyka. Nümbrecht: Kirsch Verlag 2020, 250s. ISBN 978-3-943906-48-6.
Zborník JC 2020 ZELENICKÁ, E.: Odborný cudzí jazyk: teória a prax. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Nitra: UKF, 2020. 212 s. ISBN 978-80-558-1608-1.
Burcl monografia BURCL, P.: Writing Proficiency in English at the Primary School Level in Slovakia. Berlin: Peter Lang, 2020. 192 s. ISBN 978-3-631-73768-2.
skriptá CSALOVÁ, O.: English Grammar and Vocabulary for Academic Writing. Nitra: UKF, 2018. 118 s. ISBN 978-80-588-1373-8. [anotácia]

Slovak Level B1

ZELENICKÁ, E. - MACHOVÁ, R. - MACHO, M. - OLŠIAK, M.: Slovak Level B1, B2, C1. Nitra: UKF, 2017. 177 s. ISBN 978-3-943906-26-4. [anotácia]

ob38 ZELENICKÁ, E.: Sondy do ruských kultúrnych reálií. Nitra: UKF, 2016. 86 s. ISBN 978-80-558-1085-0.
ob37 ADAMKA, P.: Rusko: história a politický systém. Nitra: UKF, 2016. 116 s. ISBN 978-80-558-1095-9.
ob36 ADAMKA, P.: Jazyk médií (krátky rusko-slovenský slovník). Nitra: UKF, 2016. 100 s. ISBN 978-80-558-0864-2.
ob35 CSALOVÁ, O.: English Grammar for Journalists. Nitra: UKF, 2016. 142 s. ISBN 978-80-558-1066-9.
ob34 MICHELČÍKOVÁ, L.: United Kingdom: History and Political System. Nitra: UKF, 2016. 98 s. ISBN 978-80-558-1067-6.
ob33 SZABÓOVÁ, M.: The United States of America: History and Political System. Nitra: UKF, 2016. 100 s. ISBN 978-80-558-1069-0.
                           ob30  MICHELČÍKOVÁ, L.: Jazyk legislatívnych textov inštitúcií EÚ.[pdf]
Nitra: UKF, 2015. 122 s. ISBN 978-80-558-0757-7.
ob29 WALDNEROVÁ, J.: Šesť kapitol o humore a texte.
Opava: Slezská univerzita, 2014. 122 s. ISBN 978-80-7510-092-4.
ob28 ZELENICKÁ,E. - MACHO, M. - MACHOVÁ, R. - OLŠIAK, M.: Slovak Level B2: ECL Practice Exams.
Nyíregyháza: Szabó Nyelviskola és Fordítóiroda Kft., 2014. 120 s. ISBN 978-615-5386-00-8. [anotácia]
ob26 BURCL,P: Jazyk novinových titulkov : Volume II: Analýzy vzorky The Guardian, SME, Pravda.
Nitra: FF UKF, 2014. 154 s. ISBN 978-80-558-0588-7.
ob25 BURCL,P: Jazyk novinových titulkov : Volume I.
Nitra: FF UKF, 2013. 150 s. ISBN 978-80-558-0348-7.
ob24 MICHELČÍKOVÁ, L. a kol.: Academic English for PhD Students.
Nitra: FF UKF, 2012. 114 s. ISBN 978-80-558-0174-2.
ob23 LUKÁČOVÁ, M.: Svevova románová tvorba v kontexte modernej talianskej literatúry.
Nitra: FF UKF, 2012. 172 s. ISBN 978-80-558-0070-7.
ob22 BURCL,P.: Professional English for Marketing Communication and Advertising: Volume I
Nitra: FF UKF, 2012. 98 s. ISBN 978-80-558-0082-0.
ob21 ZELENICKÁ, E.: Slovakija i Rossija na perekriostke kuľtur.
Nitra: FF UKF, 2011. 118 s. ISBN 978-80-8094-982-2.
ob20 MACÚCHOVÁ, M. - MICHELČÍKOVÁ, L.: United Kingdom & Ireland (important and interesting facts).[pdf]
Nitra: FF UKF, 2011. 130 s. ISBN 978-80-558-0027-1.
ob19 ADAMKA, P.: Političeskaja sistema Rossijskoj Federacii.[pdf]
Nitra: FF UKF, 2011. 70 s. ISBN 978-80-558-0012-7.
ob18 ADAMKA, P.: Ruská publicistika (jazyk).[pdf]
Nitra: FF UKF, 2011. 108 s. ISBN 978-80-8094-838-2.
 ob17 ADAMKA, P.: Ruská publicistika (história, štýl).[pdf]
Nitra: FF UKF, 2010. 126 s. ISBN 978-80-8094-825-2.
ob16 ZELENICKÁ, E.: Putevoditeľ po Slovakii.
Nitra: FF UKF, 2010. 85 s. ISBN 978-80-8094-832-0.
 ob14 WALDNEROVÁ, J.: De/konštrukcia fikčných svetov. 
Nitra: FF UKF, 2008. 178 s. ISBN  978–80–8094–437–7.
 ob13 KOL. AUTOROV: English for PhD Students. 
Nitra: FF UKF, 2008. 135 s. ISBN  978–80–8094–313–4.
ob12 ADAMKA, P. – ČUMOVÁ, O. – ZELENICKÁ, E.: Rossija – prošloje i nastojaščeje. 
Nitra: FF UKF, 2007. 158 s. ISBN  978–80–8094–128–4.
ob11 KECSKÉSOVÁ, D.: Basic fact on English Speaking Countries.[web]
Nitra: FF UKF, 2005. CD nosič. ISBN: 80-8050-862-3.
ob10 WALDNEROVÁ, J. – OSTRIHOŇOVÁ, A.: English for Students of Journalism. 
Nitra: FF UKF, 2005. 96 s. ISBN 80-8050-820-8.
ob09 ZELENICKÁ, E.: Komunikačné aspekty dialógu.
Nitra: FF UKF, 2005. 103 s. ISBN 80-8050-795-3.
ob08 ZELENICKÁ, E. – ADAMKA, P.: Štylistika ruského jazyka: teória a prax. 
Nitra: FF UKF, 2005. 111 s. ISBN 80-8050-902-6.
ob07 ZELENICKÁ, E. – BENEDIKOVÁ, Ľ.: Očerki po stilistike russkogo jazyka. 
Nitra: FF UKF, 2005. 182 s. ISBN 80-8050-818-6.
ob06 CSIFFÁRIOVÁ, M.: Taliansko – slovenský slovník k učebnici In Italiano I. 
Nitra: FF UKF, 2004. CD nosič. ISBN 80-8050-678-7.
ob05 ZELENICKÁ, E.: Syntax ruského jazyka: teória a prax. 
Nitra: FF UKF, 2004. CD nosič. ISBN 80-8050-730-9.
ob04 ZELENICKÁ, E.: Po russki o Rossiji i russkich. 
Nitra: FF UKF, 2004. 130 s. ISBN 80-8050-672-8.
ob03 CSIFFÁRIOVÁ, M.: Taliansko – slovenský slovník k učebnici In Italiano I. 
Nitra: FF UKF, 2002. 136 s. ISBN 80-8050-465-2.
ob02 ZELENICKÁ, E. – PRAVDA, E.A.: Rossijskije i slovackije realiji. 
Nitra: FF UKF, 2001. 156 s. ISBN 80-8050-438-5.
ob01 ZELENICKÁ, E.: Dialóg v komunikačno-pragmatickom kontexte. 
Nitra: FF UKF, 2000. 96 s. ISBN 80-8050-335-4.