Facebook icon 1

 

Zborníky

DX 2500N orezane

Moderné jazyky v súčasnej Európe.

Nitra: FF UKF, 2018. 179 s. ISBN 978-80-558-1359-2.

zb07 Jazyk - kultúra - spoločnosť (vzájomné súvislosti) 2.
Nitra: FF UKF, 2014. 148 s. ISBN 978-80-558-0698-3.[zbornik.pdf]
 zb06 Jazyk - kultúra - spoločnosť (vzájomné súvislosti).
Nitra: FF UKF, 2012. 189 s. ISBN 978-80-558-0117-9.[zbornik.pdf]
zb05 Historicko-kulturologické minimum vo vyučovaní cudzích jazykov.
Nitra: FF UKF, 2010. 218 s. ISBN 978-80-8094-720-0.[obsah/.pdf]
zb04 Perspektívy vyučovania cudzích jazykov v doktorandskom štúdiu.
Nitra: FF UKF, 2008. 96 s. ISBN 8978-80-8094-342-4.[obsah/.pdf]
zb03 Interkultúrne dimenzie vo vyučovaní cudzích jazykov.
Nitra: FF UKF, 2006. 240 s. ISBN 80-8094-026-6.
zb02 Nové trendy vo vyučovaní cudzích jazykov na vysokých školách.
Nitra: FF UKF, 2004. CD nosič. ISBN 80-8050-715-5.
zb01 Aktuálne otázky vyučovania cudzích jazykov.
Nitra: FF UKF, 2002. 179 s. ISBN 80-8050-555-1.