Facebook icon 1

NÁRODNÉ SKÚŠKOVÉ CENTRUM ECL

Odbornú koordináciu jazykových skúšok ECL v jednotlivých členských štátoch prevzali renomované univerzity a jazykové školy, ktoré zabezpečujú vypracovanie jazykových testov (pre vlastný jazyk) a vyhodnotenie skúšobných materiálov. Na Slovensku prevzala v roku 2003 funkciu Národného skúškového centra Európskeho konzorcia pre certifikáciu znalosti moderných jazykov (NSC ECL) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, a to konkrétne Jazykové centrum Filozofickej fakulty UKF.

 

REGIONÁLNE SKÚŠKOVÉ CENTRÁ ECL NA SLOVENSKU

NSC vytvára sieť regionálnych skúškových centier na Slovensku a rozširuje sieť testovacích centier do zahraničia. Tieto centrá sú akreditovanými a majú právo vykonávať testovanie. Od roku 2005 zriadilo NSC na Slovensku 13 regionálnych skúškových centier v nasledovných mestách:

Nitra

 • inschool Slovakia, s.r.o.
 • E-KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie, s.r.o.
 • PREMIER CLASS, s.r.o.

Bratislava

 • International House Bratislava, s.r.o.

Trnava

 • Vallis – jazykové vzdelávanie, s.r.o.
 • your´sCOOL, s.r.o.

Komárno

 • Inštitút pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých, n.o.
 • Eduka - vzdelávacie centrum

Veľké Kapušany

 • Luminosus, n.o.

Dunajská Streda

 • EUROAKADEMIA, n.o.

Nové Zámky

 • ÚSPECH, s.r.o.

Košice

 • Reboli, s.r.o.
 • bc škola, s.r.o.