Facebook icon 1

 

Súčasnosť

V rámci novej organizačnej štruktúry FF UKF Jazykové centrum ako samostatné pracovisko zaniklo a od 01.07. 2022 je súčasťou Katedry žurnalistiky a nových médií, a to v podobe Sekcie cudzích jazykov pri KZNM. V oblasti vzdelávania sa primárne zameriavame na výučbu cudzích jazykov pre nefilologické jednoodborové a učiteľské študijné programy našej fakulty ale aj iných pracovísk UKF. Podieľame sa na výučbe v rámci Univerzity tretieho veku, zabezpečujeme jazykové kurzy pre zahraničných študentov, doktorandov, pracovníkov UKF, ale i pre verejnosť.