logo 60 UKF Raster bw

 

 

logoFacebook icon 1

Súčasnosť

Dnes sme neodmysliteľnou súčasťou Filozofickej fakulty UKF a aktívne sa podieľame na vzdelávacom, vedecko-výskumnom a kultúrnom živote fakulty aj univerzity.  
V oblasti vzdelávania sa primárne zameriavame na výučbu cudzích jazykov pre nefilologické jednoodborové a učiteľské študijné programy našej fakulty ale aj iných pracovísk UKF. Podieľame sa na výučbe v rámci Univerzity tretieho veku, zabezpečujeme jazykové kurzy pre zahraničných študentov, doktorandov, pracovníkov UKF, ale i pre verejnosť.  
Každoročne u nás absolvuje kurzy z anglického, nemeckého, ruského, francúzskeho, talianskeho, čínskeho aj slovenského jazyka okolo 1200 interných aj externých študentov. V akademickom roku 2018/2019 sme otvorili intenzívny jazykový kurz Slovenský jazyk pre ukrajinských študentov.
Samostatne, ale aj v spolupráci s inými partnermi  organizujeme vedecké a odborné podujatia, prednášky, konferencie a semináre. Aktívne sa zúčastňujeme na vedeckých podujatiach doma aj v zahraničí, ponúkame jazykové kurzy pre verejnosť, zastávame pozíciu Národného skúškového centra pre certifikáciu znalostí moderných jazykov.