Facebook icon 1

Pracovníci

Csalova     

 

Mgr. Oľga Csalová, PhD.
 riaditeľka Jazykového centra

konz. hod.: pondelok 09:00 - 10:00
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: 037/6408 461

Anglický jazyk, Ruský jazyk

 

Burcl

 

PaedDr. Pavol Burcl, PhD.
 zástupca riaditeľky Jazykového centra                             koordinátor Erasmus +                                                       katedrový rozvrhár

konz. hod.: streda 11:00 - 12:00
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: 037/6408 459; 0904 440 756

Anglický jazyk

 

 Zelenicka

 

Prof. PaedDr. Elena Zelenická, PhD. 
riaditeľka Národného skúškového centra ECL 

konz. hod.: pondelok 11:00 - 12:30
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
tel.: 037/6408 460

Ruský jazyk

 

Janka Balcova

 

Mgr. Jana Balcová
sekretariát Jazykového centra 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
tel.: 037/6408 367; 037/6408 465

 

 Foto UKF

 

Mgr. Zuzana Kozárová, PhD.
administrátor webovej stránky

konz. hod.: streda 11:00 - 12:30
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: 037/6408 459

Ruský jazyk, Anglický jazyk

 

 DSC 0935sml

 

Mgr. Renáta Pavlová, PhD.
koordinátorka ECL

konz. hod.: streda 08:30 - 09:30
e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
tel.: 037/6408 461

Nemecký jazyk, Slovenský jazyk pre cudzincov

 

 Michelcikova

 

Mgr. Lenka Michelčíková, PhD.  
externý pracovník

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Francúzsky jazyk, Anglický jazyk

 

 

Mr. Mengqui Zhang
externý pracovník

konz. hod.: 
e-mail:
tel.: 037/6408 459

Čínsky jazyk

 

 

 

Mgr. Martina Lukáčová, PhD.
externý pracovník

konz. hod.: 
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
kancelária: H207; tel.: 037/6408 394

Taliansky jazyk