Facebook icon 1

 

Pracovníci

Csalova     

 

Mgr. Oľga Csalová, PhD.

tvorba a organizácia ponuky predmetov za Sekciu cudzích jazykov pri KZNM      katedrová plánovačka za Sekciu cudzích jazykov pri KZNM
katedrová rozvrhárka za Sekciu cudzích jazykov pri KZNM                             vedenie čiastkovej knižnice: cudzie jazyky

konzultačné hodiny: pondelok 11:00 - 12:30
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: 037/64 08 416                                                                                         kancelária č. B-124 A

Anglický jazyk, Ruský jazyk, Slovenský jazyk pre cudzincov

 

 Foto UKF

 

Mgr. Zuzana Kozárová, PhD.
administrátor webovej stránky
katedrová koordinátorka Erasmus+

konzultačné hodiny: streda 13:00 - 14:30                              email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: 037/64 08 417
kancelária č. B-124 B

Anglický jazyk, Ruský jazyk, Slovenský jazyk pre cudzincov