logo 60 UKF Raster bw

 

 

logoFacebook icon 1

Pracovníci

Csalova     

 

Mgr. Oľga Csalová, PhD.
riaditeľka Jazykového centra

konzultačné hodiny dištančnou formou na základe dohody
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: 037/6408 461

Anglický jazyk, Ruský jazyk

 

Burcl

 

PaedDr. Pavol Burcl, PhD.
zástupca riaditeľky Jazykového centra                                          koordinátor Erasmus +                                                                    katedrový rozvrhár

konzultačné hodiny dištančnou formou na základe dohody
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: 037/6408 465; 0904 440 756

Anglický jazyk

 

 Zelenicka

 

Prof. PaedDr. Elena Zelenická, PhD. 
riaditeľka Národného skúškového centra ECL 

konzultačné hodiny dištančnou formou na základe dohody
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
tel.: 037/6408 460

Ruský jazyk

 

Janka Balcova

 

Mgr. Jana Balcová
sekretariát Jazykového centra 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
tel.: 037/6408 367; 037/6408 465

 

 Foto UKF

 

Mgr. Zuzana Kozárová, PhD.
administrátor webovej stránky

konzultačné hodiny dištančnou formou na základe dohody
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: 037/6408 465

Ruský jazyk, Anglický jazyk

 

 DSC 0935sml

 

PhDr. Renáta Pavlová, PhD.

koordinártorka ECL
lektorka slovenskeho jazyka a kultury v Nemecku: Universität Regensburg, Institut für Slavistik

konzultačné hodiny dištančnou formou na základe dohody
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
tel.: 037/6408 465

Nemecký jazyk, Slovenský jazyk pre cudzincov

 

 Michelcikova

 

Mgr. Lenka Michelčíková, PhD.  
externý pracovník

konzultačné hodiny dištančnou formou na základe dohody
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Francúzsky jazyk, Anglický jazyk

 

 

Xiang Li
externý pracovník

konzultačné hodiny dištančnou formou na základe dohody 
kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
tel.: 037/6408 459

Čínsky jazyk