logo 60 UKF Raster bw

 

 

logoFacebook icon 1

Uznávanie skúšok

Jazykovú spôsobilosť z cudzieho jazyka je možné uznať na základe predloženia právoplatného a oficiálneho diplomu alebo certifikátu z absolvovaných kurzov, alebo skúšok získaných v iných akreditovaných domácich alebo zahraničných inštitúciách.

Uznávajú sa nasledovné skúšky:

- certifikát ECL,
- štátna všeobecná jazyková skúška,
- oxfordské skúšky,
- cambridgeské skúšky – certifikáty First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE), TOEFL, certifikáty Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP), Zentrale Oberstefenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS), Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) a porovnateľné certifikáty a diplomy aj z iných cudzích jazykov.

Uznanie vyššiespomenutých certifikátov nahrádza absolvovanie jazykového kurzu v zimnom semestri. Nie je náhradou doktorandskej jazykovej skúšky (s výnimkou ECL) v letnom semestri.

 

Jazykové centrum FF UKF ponúka možnosť absolvovať namiesto doktorandskej skúšky - skúšku ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages).

Bližšie informácie (o termínoch, úrovniach a poplatkoch za skúšku) získate na www.ecl.hu.

Absolvovaním skúšky ECL zároveň získate certifikát, ktorý je možné využiť pri zahraničných študijných pobytoch.