logo 60 UKF Raster bw

 

 

logoFacebook icon 1

Štúdium

Jazykové centrum ponúka študentom UKF jazykové kurzy na bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia. Študenti si na základe svojho študijného programu volia z ponuky pre jednoodborové alebo pre učiteľské programy. 

Foreign Language Courses                  Slovak Language Courses                 Čínsky jazyk

 colors of england 201015                                  2000px Flag of Slovakia.svg                           flag 400

Zoznam ponuky predmetov Jazykového centra

ZS 2019/2020

   

Číslo

Kód predmetu

Sk. predmetu

Názov predmetu

Kredity

Ukončenie

13809800

JC/SKFOR/15

SKFOR

Slovenský jazyk pre cudzincov 1

2

A

13809442

JC/CJI2Aj1/15

CJI2Aj1

Odborný jazyk: Anglický jazyk 1

2

PH

13809445

JC/CJI2Aj3/15

CJI2Aj3

Odborný jazyk: Anglický jazyk 3

2

PH

13809447

JC/CJI2Aj5/15

CJI2Aj5

Odborný jazyk: Anglický jazyk 5

2

PH

13809455

JC/CJI2Fj1/15

CJI2Fj1

Odborný jazyk: Francúzsky jazyk 1

2

PH

13809458

JC/CJI2Fj3/15

CJI2Fj3

Odborný jazyk: Francúzsky jazyk 3

2

PH

13809462

JC/CJI2Rj1/15

CJI2Rj1

Odborný jazyk: Ruský jazyk 1

2

PH

13809465

JC/CJI2Rj3/15

CJI2Rj3

Odborný jazyk: Ruský jazyk 3

2

PH

13809469

JC/CJI2Tj3/15

CJI2Tj3

Odborný jazyk: Taliansky jazyk 3

2

PH

13809471

JC/CJI2Tj1/15

CJI2Tj1

Odborný jazyk: Taliansky jazyk 1

2

PH

13809475

JC/CJI2Nj5/15

CJI2Nj5

Odborný jazyk: Nemecký jazyk 5

2

PH

13809477

JC/CJI2Nj3/15

CJI2Nj3

Odborný jazyk: Nemecký jazyk 3

2

PH

13809479

JC/CJI2Nj1/15

CJI2Nj1

Odborný jazyk: Nemecký jazyk 1

2

PH

13809530

JC/CJIIFj1/15

CJIIFj1

2. cudzí jazyk: Francúzsky jazyk 1

2

PH

13809532

JC/CJIIFj3/15

CJIIFj3

2. cudzí jazyk: Francúzsky jazyk 3

2

PH

13809534

JC/CJIIFj5/15

CJIIFj5

2. cudzí jazyk: Francúzsky jazyk 5

2

PH

13809537

JC/CJIIRj1/15

CJIIRj1

2. cudzí jazyk: Ruský jazyk 1

2

PH

13809539

JC/CJIIRj3/15

CJIIRj3

2. cudzí jazyk: Ruský jazyk 3

2

PH

13809541

JC/CJIIRj5/15

CJIIRj5

2. cudzí jazyk: Ruský jazyk 5

2

PH

13809543

JC/CJIITj1/15

CJIITj1

2. cudzí jazyk: Taliansky jazyk 1

2

PH

13809545

JC/CJIITj3/15

CJIITj3

2. cudzí jazyk: Taliansky jazyk 3

2

PH

13809547

JC/CJIITj5/15

CJIITj5

2. cudzí jazyk: Taliansky jazyk 5

2

PH

13809582

JC/CJODTj1/15

CJODTj1

Odborný cudzí jazyk: Taliansky jazyk 1

2

PH

13809584

JC/CJODTj3/15

CJODTj3

Odborný cudzí jazyk: Taliansky jazyk 3

2

PH

13809585

JC/CJODFj1/15

CJODFj1

Odborný cudzí jazyk: Francúzsky jazyk 1

2

PH

13809588

JC/CJODFj3/15

CJODFj3

Odborný cudzí jazyk: Francúzsky jazyk 3

2

PH

13809589

JC/CJODRj3/15

CJODRj3

Odborný cudzí jazyk: Ruský jazyk 3

2

PH

13809591

JC/CJODRj1/15

CJODRj1

Odborný cudzí jazyk: Ruský jazyk 1

2

PH

13809798

JC/CJPhD1/15

CJPhD1

Cudzí jazyk pre akademické účely 1

5

A

13809805

JC/CJUCAj1/15

CJUCAj1

Cudzí jazyk pre učiteľské štúdium: Anglický jazyk 1

2

PH

13809807

JC/CJUCNj1/15

CJUCNj1

Cudzí jazyk pre učiteľské štúdium: Nemecký jazyk 1

2

PH

13809809

JC/CJUCRj1/15

CJUCRj1

Cudzí jazyk pre učiteľské štúdium: Ruský jazyk 1

2

PH

13809859

JC/JAK2RUAR/15

JAK2RUAR

Jazyky a kultúry: ruský a arabský areál 2

2

PH

13809862

JC/JAK1ENGE/15

JAK1ENGE

Jazyky a kultúry: anglofónny a germánsky areál 2

2

PH

13809863

JC/JAK3ITFR/15

JAK3ITFR

Jazyky a kultúry: taliansky a francúzsky areál 2

2

PH

13819351

JC/CJCinJ1/17

CJCinJ1

Čínsky jazyk 1

2

PH

13819352

JC/CJCinJ2/17

CJCinJ2

Čínsky jazyk 2

2

PH

13819353

JC/CJCinJ3/17

CJCinJ3

Čínsky jazyk 3

2

PH

13819354

JC/CJCinJ4/17

CJCinJ4

Čínsky jazyk 4

2

PH

13819814

JC/CJCinJ5/18

CJCinJ5

Čínsky jazyk 5

2

PH

13819815

JC/CJCinJ6/18

CJCinJ6

Čínsky jazyk 6

2

PH

13820073

JC/SKFOR2/15

SKFOR2

Slovenský jazyk pre cudzincov 2

2

A

13820074

JC/SKFOR3/15

SKFOR3

Slovenský jazyk pre cudzincov 3

2

A

13820075

JC/SKFOR4/15

SKFOR4

Slovenský jazyk pre cudzincov 4

2

A