Facebook icon 1

Štúdium

Jazykové centrum ponúka študentom UKF jazykové kurzy na bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia. Študenti si na základe svojho študijného programu volia z ponuky pre jednoodborové alebo pre učiteľské programy. 

                   Foreign Language Courses                  Slovak Language Courses  

                           colors of england 201015                                  2000px Flag of Slovakia.svg

Zoznam ponuky predmetov Jazykového centra

ZS 2019/2020

   

Číslo

Kód predmetu

Sk. predmetu

Názov predmetu

Kredity

Ukončenie

13809800

JC/SKFOR/15

SKFOR

Slovenský jazyk pre cudzincov 1

2

A

13809442

JC/CJI2Aj1/15

CJI2Aj1

Odborný jazyk: Anglický jazyk 1

2

PH

13809445

JC/CJI2Aj3/15

CJI2Aj3

Odborný jazyk: Anglický jazyk 3

2

PH

13809447

JC/CJI2Aj5/15

CJI2Aj5

Odborný jazyk: Anglický jazyk 5

2

PH

13809455

JC/CJI2Fj1/15

CJI2Fj1

Odborný jazyk: Francúzsky jazyk 1

2

PH

13809458

JC/CJI2Fj3/15

CJI2Fj3

Odborný jazyk: Francúzsky jazyk 3

2

PH

13809462

JC/CJI2Rj1/15

CJI2Rj1

Odborný jazyk: Ruský jazyk 1

2

PH

13809465

JC/CJI2Rj3/15

CJI2Rj3

Odborný jazyk: Ruský jazyk 3

2

PH

13809469

JC/CJI2Tj3/15

CJI2Tj3

Odborný jazyk: Taliansky jazyk 3

2

PH

13809471

JC/CJI2Tj1/15

CJI2Tj1

Odborný jazyk: Taliansky jazyk 1

2

PH

13809475

JC/CJI2Nj5/15

CJI2Nj5

Odborný jazyk: Nemecký jazyk 5

2

PH

13809477

JC/CJI2Nj3/15

CJI2Nj3

Odborný jazyk: Nemecký jazyk 3

2

PH

13809479

JC/CJI2Nj1/15

CJI2Nj1

Odborný jazyk: Nemecký jazyk 1

2

PH

13809530

JC/CJIIFj1/15

CJIIFj1

2. cudzí jazyk: Francúzsky jazyk 1

2

PH

13809532

JC/CJIIFj3/15

CJIIFj3

2. cudzí jazyk: Francúzsky jazyk 3

2

PH

13809534

JC/CJIIFj5/15

CJIIFj5

2. cudzí jazyk: Francúzsky jazyk 5

2

PH

13809537

JC/CJIIRj1/15

CJIIRj1

2. cudzí jazyk: Ruský jazyk 1

2

PH

13809539

JC/CJIIRj3/15

CJIIRj3

2. cudzí jazyk: Ruský jazyk 3

2

PH

13809541

JC/CJIIRj5/15

CJIIRj5

2. cudzí jazyk: Ruský jazyk 5

2

PH

13809543

JC/CJIITj1/15

CJIITj1

2. cudzí jazyk: Taliansky jazyk 1

2

PH

13809545

JC/CJIITj3/15

CJIITj3

2. cudzí jazyk: Taliansky jazyk 3

2

PH

13809547

JC/CJIITj5/15

CJIITj5

2. cudzí jazyk: Taliansky jazyk 5

2

PH

13809582

JC/CJODTj1/15

CJODTj1

Odborný cudzí jazyk: Taliansky jazyk 1

2

PH

13809584

JC/CJODTj3/15

CJODTj3

Odborný cudzí jazyk: Taliansky jazyk 3

2

PH

13809585

JC/CJODFj1/15

CJODFj1

Odborný cudzí jazyk: Francúzsky jazyk 1

2

PH

13809588

JC/CJODFj3/15

CJODFj3

Odborný cudzí jazyk: Francúzsky jazyk 3

2

PH

13809589

JC/CJODRj3/15

CJODRj3

Odborný cudzí jazyk: Ruský jazyk 3

2

PH

13809591

JC/CJODRj1/15

CJODRj1

Odborný cudzí jazyk: Ruský jazyk 1

2

PH

13809798

JC/CJPhD1/15

CJPhD1

Cudzí jazyk pre akademické účely 1

5

A

13809805

JC/CJUCAj1/15

CJUCAj1

Cudzí jazyk pre učiteľské štúdium: Anglický jazyk 1

2

PH

13809807

JC/CJUCNj1/15

CJUCNj1

Cudzí jazyk pre učiteľské štúdium: Nemecký jazyk 1

2

PH

13809809

JC/CJUCRj1/15

CJUCRj1

Cudzí jazyk pre učiteľské štúdium: Ruský jazyk 1

2

PH

13809859

JC/JAK2RUAR/15

JAK2RUAR

Jazyky a kultúry: ruský a arabský areál 2

2

PH

13809862

JC/JAK1ENGE/15

JAK1ENGE

Jazyky a kultúry: anglofónny a germánsky areál 2

2

PH

13809863

JC/JAK3ITFR/15

JAK3ITFR

Jazyky a kultúry: taliansky a francúzsky areál 2

2

PH

13819351

JC/CJCinJ1/17

CJCinJ1

Čínsky jazyk 1

2

PH

13819352

JC/CJCinJ2/17

CJCinJ2

Čínsky jazyk 2

2

PH

13819353

JC/CJCinJ3/17

CJCinJ3

Čínsky jazyk 3

2

PH

13819354

JC/CJCinJ4/17

CJCinJ4

Čínsky jazyk 4

2

PH

13819814

JC/CJCinJ5/18

CJCinJ5

Čínsky jazyk 5

2

PH

13819815

JC/CJCinJ6/18

CJCinJ6

Čínsky jazyk 6

2

PH

13820073

JC/SKFOR2/15

SKFOR2

Slovenský jazyk pre cudzincov 2

2

A

13820074

JC/SKFOR3/15

SKFOR3

Slovenský jazyk pre cudzincov 3

2

A

13820075

JC/SKFOR4/15

SKFOR4

Slovenský jazyk pre cudzincov 4

2

A