Facebook icon 1

 

Štúdium

Sekcia cudzích jazykov pri Katedre žurnalistiky a nových médií ponúka študentom UKF jazykové kurzy na bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia. Študenti si na základe svojho študijného programu volia z ponuky pre jednoodborové alebo pre učiteľské programy. 

Foreign Language Courses                                   Slovak Language for Foreigners

   colors of england 201015                                                                 2000px Flag of Slovakia.svg                                  

Ponuka predmetov 1

Ponuka predmetov 2

Ponuka predmetov 3

Ponuka predmetov 4