logo 60 UKF Raster bw

 

 

logoFacebook icon 1

Vitajte na stránkach Jazykového centra!


Jazykové centrum je špecifickým pracoviskom Filozofickej fakulty UKF v Nitre zabezpečujúcim jazykovú výučbu. Nemá vlastných kmeňových študentov, ale poskytuje jazykové vzdelávanie pre študentov UKF na všetkých troch úrovniach vysokoškolského vzdelávania, primárne však pre študentov Filozofickej fakulty. Jazykové vzdelávanie ponúka taktiež záujemcom z radov verejnosti. Okrem výučby angličtiny, nemčiny, ruštiny, francúzštiny, taliančiny a čínskeho jazyka v rámci študijných programov zabezpečuje Jazykové centrum aj výučbu slovenčiny pre cudzincov a zahraničných študentov napr. v rámci programu Erasmus, zabezpečuje jazykové vzdelávanie na doktorandskom štúdiu, ako národné skúškové centrum organizuje testovanie jazykov pre získanie medzinárodného certifikátu ECL, a tiež sa podieľa na vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti Filozofickej fakulty (konferencie, prednášky).

 

Reportaz Moznosti studia v JC     Najnovšia publikácia 
 Aktuálne riešené projekty a granty     Informácie o jazykovom certifikácie ECL