logo 60 UKF Raster bw

 

 

logoFacebook icon 1

História

Jazykové centrum vzniklo v roku 1995 rozhodnutím Akademického senátu vtedajšej Fakulty humanitných vied Vysokej školy pedagogickej ako reakcia na nový vysokoškolský zákon. Úlohou pôvodného Jazykového centra bola koordinácia jazykových katedier s cieľom zabezpečiť výučbu cudzích jazykov pre študentov učiteľských študijných programov. Prvou riaditeľkou JC sa stala PaedDr. Viera Vološinová.
Súbežne s transformáciou VŠPg na UKF sa menilo aj Jazykové centrum. Popri dvojodborových učiteľských študijných programoch, ktoré zaznamenali útlm, vzniklo množstvo nových jednoodborových programov, vďaka čomu sa zmenila i profilácia pracoviska. Pod vedením riaditeľky prof. PaedDr. Eleny Zelenickej, PhD. sa konštituovalo ako samostatná organizačná jednotka fakulty s vlastnými lektormi.