logo 60 UKF Raster bw

 

 

logoFacebook icon 1

Pre doktorandov

Jazykové centrum zabezpečuje cudzí jazyk pre doktorandov v súlade s ich študijným programom.

Vzhľadom na to, že každý študijný program pre doktorandov má zakomponovaný cudzí jazyk inak, je potrebné, aby sa doktorandi riadili podľa svojho študijného programu.

Jazykové centrum ponúka pre doktorandov nasledujúce disciplíny:

1) JC/CJPhD01 - Cudzí jazyk pre akademické účely 1 (ZS)
- intenzívny kurz anglického jazyka pre vedecké účely (január)
- spôsob ukončenia: absolvoval

2) JC/CJPhD02 - Cudzí jazyk pre akademické účely 2 (LS)
- overenie jazykovej spôsobilosti (máj, jún)
- spôsob ukončenia: skúška